Iedereen op zijn plek

Zorg en Welzijn Zorg en Welzijn
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Doorlopende leerroute Zorg & Welzijn

Om de uitval in het mbo terug te dringen begonnen het Da Vinci College en Kellebeek College in Roosendaal zeven jaar geleden met een doorlopende leerroute Zorg & Welzijn voor de basisberoepsgerichte leerweg. In de loop der jaren is hun samenwerking geoptimaliseerd en de route verder geprofessionaliseerd.

  • Contactpersonen

    • Lieke van Genderen (Docent & Coördinator Loopbaanleren)
    • Marlies Grommen (Docent & Projectleider Vakmanschapsroute)

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden