Vanuit relatie en zonder verplichtingen werken aan programmatische aansluiting

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Vanuit relatie en zonder verplichtingen werken aan programmatische aansluiting

Een communicatieplatform als spil van de samenwerking in Noord Holland

Ten westen van Amsterdam gebeurt iets bijzonders: de vo-koepels Dunamare Onderwijsgroep, IRIS, SVOK, Fioretti Teylingen en Mendel College werken nauw samen met mbo-instelling Nova College aan een programmatische aansluiting. Het leerlab wordt ingezet voor het opzetten van een communicatieplatform, zodat de samenwerking intern en extern nog beter voor het voetlicht kan worden gebracht. Wij spraken met vertegenwoordigers uit verschillende geledingen: Julia van Altena-De Jong als onafhankelijk projectleider van de programmatische aansluiting, Hermien Bouwknegt (NOVA College) en Dennis Kortekaas (Fioretti College Hillegom) uit de regiegroep, Ernst Dobber (NOVA College) uit de schoolleiderswerkgroep, Dennis Nieuwendijk (NOVA College) en Marcel Wernet (Fioretti College Hillegom) uit de docentwerkgroepen en Thijmen Broers, oud leerling van het Fioretti College Hillegom en sinds vier maanden student op het NOVA College.

Lees het artikel

Bekijk alle leerlabs op de digitale kaart

Dit artikel is verschenen in het Digitaal Magazine ‘Samen bouwen aan de aansluiting VMBO-MBO’. Hierin staan tien interviewartikelen met in totaal twaalf leerlabs waarin leerlessen en inzichten zijn opgetekend.  

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden