Bewust kiezen op CSG Jan Arentsz

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Voortdurend nadenken over de toekomst

CSG Jan Arentsz in Alkmaar is een mavo met een plus. De plus bestaat uit de beroepsgerichte vakken Smart Technology, mens, activiteit en zorg (maz), en economie, management en organisatie (emo) waardoor de school een sterke praktijkcomponent kent. Omdat het kiezen van een vervolgstudie op vmbo-leeftijd heel lastig is, laat CSG Jan Arentsz zijn TL-leerlingen al vanaf de brugklas voortdurend nadenken over wat ze in de toekomst willen doen. Leerlingen mogen zich tot en met de derde klas breed oriënteren in meerdere profielen. Daarnaast helpt een aantal door de school zelf ontwikkelde beroepsgerichte vakken in de bovenbouw hen aan reële beroepsbeelden waardoor ze bewuster kiezen voor een vervolgstudie en beroepsrichting. Docent Smart Technology Mike Lute: ”wij willen dat onze leerlingen op de juiste plek terechtkomen.”

  • Betrokken scholen

  • Contactpersonen

    • Mike Lute (Docent Smart Technology)
    • David van Wijk (Teamleider Bovenbouw)

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden