Worden of zijn er pilots gedraaid met teambevoegdheid?