Beleid

U vindt op deze pagina beleidsstukken die relevant zijn voor het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Kamerbrief over goedgekeurde plannen voor sterk technisch vmbo

Minister Slob heeft op 1 juli 2019 in een Kamerbrief medegedeeld dat al meer dan de helft van de ingediende regionale plannen in het kader van Sterk Techniekonderwijs zijn goedgekeurd. 45 regio’s kregen van de onafhankelijke commissie een positief advies.

Kamerbrief over programma versterking vmbo-mbo

Op 28 mei 2018 hebben minister Van Engelshoven (OCW) en minister Slob (Basis- en Voortgezet Onderwijs en Media) de Tweede Kamer geïnformeerd over de nadere uitwerking van het programma Sterk Beroepsonderwijs.

Kamerbrief Sterk Beroepsonderwijs

Op 20 februari 2017 hebben bewindslieden van het ministerie van OCW een kamerbrief met beleidsvoorstellen voor het vmbo naar de Tweede Kamer gestuurd. Naar aanleiding van de adviezen Herkenbaar vmbo met sterk vakmanschap (Onderwijsraad, 2015) en het Manifest voor de toekomst van het middelbaar beroepsonderwijs (MBO Raad, 2015) is in 2016 een brede verkenning uitgevoerd naar de inrichting en positionering van het vmbo. De kamerbrief informeert over de uitkomsten van een verkenning naar de inrichting en positionering van het vmbo. Daarnaast bevat de brief de uitgangspunten die het ministerie heeft voor een sterk vmbo en de maatregelen die ze neemt om het vmbo en de overgang naar het mbo te versterken.