Peiling

Nu het weer mag wil het programmateam Sterk Beroepsonderwijs in juni van dit jaar fysieke bijeenkomsten organiseren over doorlopende leerroutes vmbo-mbo. Gedacht wordt aan regionale bijeenkomsten van een dagdeel (startend met een inlooplunch). We willen graag weten of hiervoor belangstelling is.