17 januari 2024

Webinar: tweede tranche versterking beroepskolom

Webinar: tweede tranche versterking beroepskolom

Op 4 maart 2024 licht Sandy Felicia, beleidsmedewerker van het team doorstroom en toegankelijkheid van OCW, de subsidieregeling Versterking beroepsonderwijs toe.

Tussen 1 en 15 mei kunt u weer een aanvraag in het kader van deze regeling doen. Sandy vertelt aan welke eisen u moet voldoen en geeft antwoord op vragen. Daarnaast schuift een coördinator van een regio aan die al een goedgekeurd subsidieverzoek heeft ingediend.

Het webinar wordt live uitgezonden tussen 15.00 en 16.00 uur.