16 januari 2024

Verslag werkbezoek aan mboRijnland en Hogeschool Leiden

Werkbezoek aan mboRijnland en Hogeschool Leiden: doorstroom in de beroepskolom vmbo-mbo-hbo in de praktijk

Op uitnodiging van de MBO Raad, de VO-raad en de Vereniging Hogescholen brachten bestuurders van de raden en van onderwijsinstellingen een bezoek aan mboRijnland en Hogeschool Leiden. Voor dit bezoek waren ook Tweede Kamerleden uitgenodigd. Zij moesten zich vanwege ziekte afmelden.

Doel van het bezoek was om hen meer inzicht te geven in de doorlopende leerroutes vmbo-mbo-hbo, onder andere binnen de sectoren techniek, horeca en zorg. Het bezoek onderstreept het belang van een soepele overgang van het voortgezet onderwijs naar het middelbaar en hoger beroepsonderwijs en daarna naar de arbeidsmarkt.

Succesvolle brugvorming

De focus van het bezoek bij mboRijnland lag op de samenwerking tussen mboRijnland en Teylingen College-KTS, een vmbo-school in de regio. Er zijn doorlopende leerroutes gecreëerd voor de opleidingen uitvoerend bakker, kok, constructiewerker en monteur elektrotechnische installaties. Studenten kunnen op het vmbo een van deze mbo niveau 2- opleidingen afronden om vervolgens de stap te maken naar een niveau 3- of 4-opleiding op een van de locaties van mboRijnland. Deze unieke samenwerking tussen mboRijnland en Teylingen College-KTS dient als voorbeeld van een succesvolle brugvorming tussen onderwijsinstellingen onderling en het werkveld.

Vertrouwd en veilig

Doel van de doorlopende leerroute is het opleiden van studenten in een vertrouwde en veilige omgeving, waarna zij kunnen doorstromen naar mbo niveau 3. De mbo-opleiding niveau 2 op de KTS biedt de nog jonge studenten de mogelijkheid om de overgang naar een grote mbo-school uit te stellen. De klassen zijn klein, de studenten krijgen les van hun vertrouwde vmbo-docenten en kunnen extra ondersteuning krijgen als dat nodig is. Vanuit deze routes maken jongeren een goede start op de arbeidsmarkt en is de doorstroom naar een mbo-opleiding op een vervolgniveau groter.

In gesprek met studenten

De aanwezigen kregen een rondleiding in de werkplaats Techniek en namen een kijkje in het Energieloket, waar studenten samen met een docent en een bouwkundig expert gratis advies geven aan bewoners over verduurzaming van hun woning. Ook ging de delegatie langs bij het Technolab Leiden, een inspirerende omgeving waar leerlingen basisonderwijs, voortgezet onderwijs en beroepsonderwijs kunnen kennismaken met uiteenlopende aspecten van techniek.

Tijdens de lunch kregen de bezoekers de gelegenheid om werkstukken van studenten techniek, horeca en mediaredactie te bekijken en met hen in gesprek te gaan. De lunch werd bereid door studenten van de KTS en studenten mboRijnland.

Doorstroom mbo-hbo

Na de lunch vervolgden de delegatie haar bezoek aan Hogeschool Leiden. Na een korte begroeting door Angelien Sanderman en Joeri van den Steenhoven namens het College van Bestuur, maakten de bezoekers kennis met (school)voorbeelden van samenwerking tussen mbo en hbo en meer maatwerk voor studenten met een mbo-diploma op zak – die meteen of naast hun baan – verder willen doorgroeien naar hbo-niveau, of hbo’ers die nog een hbo-master willen behalen. Voorbeelden die passen bij de doelen van de Vereniging Hogescholen uit haar strategische agenda op het gebied van onder meer: betere doorstroom in de beroepskolom, een leven lang ontwikkelen én de vraag naar meer professioneel masteronderwijs. Belangrijk, omdat de Onderwijsinspectie in De Staat van het Onderwijs 2023 nog concludeerde dat relatief minder mbo’ers doorstromen naar het hbo. Al nam, volgens de Vereniging Hogescholen, tot vorig jaar het aantal mbo-studenten dat overstapte naar een Associate degree-opleiding nog steeds toe.

Van Associate degree tot master

De Associate degree, een hbo-studie van 2 jaar die opleidt tot niveau 5 (dus tussen mbo-niveau 4 en bachelorniveau 6 in) is de laatste jaren steeds populairder geworden. Daarom verdiepten de bezoekers zich onder meer in onze duale Associate degree Management in de Zorg. Ook Verpleegkunde en de duale Master Advanced Nursing Practice gaven acte de présence en vertelden meer over hun doorlopende leerlijnen. Zo kent de opleiding Verpleegkunde een doorstroomroute voor mbo-verpleegkundigen en biedt Advanced Nursing hbo-verpleegkundigen de mogelijkheid om door te groeien naar masterniveau.

De delegatie was blij kennis te kunnen maken met voorbeelden van doorlopende leerroutes en versterking van de beroepskolom. Een werkbezoek dat zeker een vervolg krijgt in een andere regio.