27 oktober 2020

Terugblik webinar over de wet doorlopende leerroutes

Bouwen aan sterk beroepsonderwijs: wet doorlopende leerroutes

Sinds de start van dit schooljaar is het mogelijk dat vmbo- en mbo-scholen samen doorlopende leerroutes vormgeven vanaf leerjaar 3 vmbo tot het eind van een opleiding in het mbo. Vmbo-leerlingen kunnen tussentijds flexibel examen doen en leerstof van het mbo mag vanaf leerjaar 3 vmbo worden aangeboden door een team van docenten. Op 26 oktober 2020 gaf OCW een toelichting bij de wet en beantwoordde zij vragen. Tijdens de uitzending ging de dagvoorzitter Jacqueline Kerkhoffs in gesprek met medewerkers van DUO en de onderwijsinspectie. De PowerPoint is te downloaden en het webinar is terug te zien op YouTube.

Download de PowerPoint

Bekijk het webinar