09 september 2020

Start u met een doorlopende leerroute vmbo-mbo? Vergeet dit niet te melden bij DUO.

Doorlopende leerroute vmbo-mbo

U heeft de mogelijkheid om vanaf dit schooljaar doorlopende leerroutes aan te bieden. Zo is er geen drempel meer tussen vmbo en mbo en kunnen jongeren eerder kennismaken met de beroepspraktijk. Er is veel ruimte om invulling te geven aan deze doorlopende leerroutes. Aan u het verzoek om deze ruimte te benutten en samen met andere scholen en bedrijven hiermee aan de slag te gaan.

Zo wordt de nadere vormgeving van doorlopende leerroutes niet voorgeschreven maar is dat aan de partijen in de regio. Dit betekent dat u met regionale partners er bijvoorbeeld voor kunnen kiezen om de volledige (mbo-)opleiding te verzorgen op een vmbo-locatie.

De eerste twee jaren van de doorlopende leerroute blijft een jongere dan ingeschreven op de vmbo-school. Na die twee jaar wordt de jongere ingeschreven aan de mbo-instelling. Daarbij maakt het niet uit op welke locatie het onderwijs wordt aangeboden. Ook voor wat betreft de bekostiging wordt hiermee aangesloten bij de situatie in het reguliere onderwijs, waarbij de inschrijving leidend is.

U kunt met de regionale partners samen besluiten welke doorlopende leerroute(s) u op wilt starten. Er is geen afzonderlijke licentie (zoals wel geldt voor de uitbreiding van de aangeboden vmbo-profielen of de stichting van scholen). Wel is het belangrijk dat u aan DUO meldt als u een doorlopende leerroute gaat aanbieden.

Meer informatie

Meer informatie hierover treft u op de site van DUO bij  voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs. Daar vindt u ook informatie over de inschrijving van de leerlingen/studenten en de uitwisseling met BRON.