11 september 2019

Samenwerking praktijkonderwijs en mbo

Succesvolle overstap van pro naar het mbo

De Kamerbrief over de voortgang rondom Sterk beroepsonderwijs besteedt ook aandacht aan de samenwerking tussen het praktijkonderwijs en het mbo. Het versterken van het beroepsonderwijs is immers niet beperkt tot de jongeren die starten op het vmbo of op de havo. Het is van groot belang dat jongeren in het pro, die dat kunnen, een succesvolle overstap kunnen maken naar het mbo. Daarom gaan pro-scholen en mbo-instellingen met elkaar in overleg om de best passende route vorm te geven. Op veel plekken in Nederland zijn al mooie samenwerkingen ontstaan, maar niet overal komt de samenwerking even succesvol van de grond. Om nieuwe samenwerkingen te stimuleren gaat OCW in de wet opnemen dat het pro in samenwerking met het mbo de entreeopleiding kan aanbieden. Hiervoor wordt aangesloten bij de manier waarop scholen en instellingen afspraken maken over het versterken van beroepsonderwijs vmbo-mbo.