02 maart 2023

Ruim baan voor beroepsonderwijs

Ruim baan voor beroepsonderwijs

Is de titel van de krant die in februari is verschenen. In de krant tal van voorbeelden van doorlopende leerlijnen zoals die door vo en mbo in de regio zijn vormgegeven én voor LOB, een heel belangrijke schakel tussen vo en mbo. De krant is gratis te bestellen.

Download de krant