27 januari 2020

Profielwerkstuk in het vmbo

Onderzoek door Regioplan

In schooljaar 2019 – 2020 heeft Regioplan een onderzoek uitgevoerd naar het profielwerkstuk in het vmbo. De bevindingen uit de vragenlijst en de interviews geven een indruk van hoe het profielwerkstuk wordt ingevuld in de gemengde en theoretische leerwegen.

Opvallend is dat wat scholen doen met het profielwerkstuk sterk uiteenloopt. De bandbreedte is groot, zowel qua invulling, als in begeleiding en in beoordeling. De afspraken over waar het profielwerkstuk aan moet voldoen, bieden ruimte voor verschillen in invulling. Scholen maken ook gebruik van deze ruimte om een eigen invulling aan het profielwerkstuk te geven. Een deel van de scholen vindt deze ruimte prettig, andere respondenten willen liever meer houvast.

Het rapport biedt handvatten om het profielwerkstuk binnen de huidige kaders te verbeteren en een link te leggen met de ontwikkeling van praktijkgerichte programma’s voor de nieuwe leerweg.