21 februari 2019

Pabo-gediplomeerden met certificaat voortaan bevoegd voor de klas in onderbouw vmbo basis/kader

Bevoegd voor de klas

Pabo-gediplomeerden die het certificaat “Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader” hebben behaald, staan voortaan bevoegd voor de klas in de onderbouw van het vmbo basis- en kader. Minister Slob heeft nu in regelgeving vastgelegd dat pabo-gediplomeerden met dit certificaat in de onderbouw van het vmbo basis- en kader les mogen geven in de vakken Nederlands en rekenen-wiskunde en de gevolgde keuzevakken die op het certificaat staan vermeld..

Bevoegd na ontvangst Certificaat

Inmiddels hebben zo’n 800 pabo-gediplomeerden het certificaat “Groepsleerkracht onderbouw vmbo basis/kader” behaald. Een pabo-gediplomeerde is bevoegd vanaf het moment dat het certificaat is behaald. De bevoegdheid is persoonsgebonden en niet gerelateerd aan de school waar een pabo-gediplomeerde werkzaam is. Dit betekent ook dat een aanvraag voor de bevoegdheid bij DUO niet nodig is.

Vaardigheden sluiten aan bij vmbo-leerlingen

Leraren met een pabo-getuigschrift beschikken vaak over waardevolle pedagogische en didactische vaardigheden die, na een korte extra scholing op maat, aansluiten bij de individuele behoeften van vmbo-leerlingen.

Scholingstraject

Om leraren met een pabo-getuigschrift goed voor te bereiden op de specifieke doelgroep van de onderbouw vmbo basis- en kader, is een kortdurend scholingstraject ingericht. Dit is gebeurd door de hbo-lerarenopleidingen in samenwerking met de VO-raad en de onderwijsbonden. Dit scholingstraject richt zich op de specifieke pedagogische, vakinhoudelijke en didactische kennis en vaardigheden die nodig zijn in de onderbouw vmbo basis kader. Het Ministerie van OCW had toegezegd om de bevoegdheid die bij dit scholingstraject hoort, te zullen regelen. Hiervoor is de regelgeving nu aangepast.

Aangepaste regelgeving

De regelgeving waarmee de bevoegdheid voor de pabo-gediplomeerden met certificaat is geregeld, wordt gepubliceerd in de Staatscourant. De regelgeving zal op korte termijn terug te vinden zijn op www.wetten.nl.