08 juli 2021

Onderzoekskaders doorlopende leerroutes gepubliceerd

Onderzoekskaders doorlopende leerroutes gepubliceerd 

Het onderzoekskader dat de onderwijsinspectie vanaf 1 augustus 2021 gaat hanteren is gepresenteerd. In dit kader staat hoe het toezicht op de doorlopende leerroutes plaats zal vinden. Dit staat in hoofdstuk 9.7 (9.5 onderzoekskader mbo). De onderwijsinspectie beschouwt een doorlopende leerroute als een eigenstandig object van toezicht, net als afdelingen in het VO en opleidingen in het MBO.
In een bijlage (bijlage 6 toezichtskader VO, bijlage 5 toezichtskader mbo) van het onderzoekskader vindt u het waarderingskader dat de onderwijsinspectie hanteert. Dit waarderingskader geldt voor de hele doorlopende leerroute in vmbo en mbo.

Op maandag 11 oktober wordt in een webinar aandacht besteed aan het onderzoekskader en geeft de onderwijsinspectie een toelichting.

Onderzoekskader voortgezet onderwijs