13 april 2022

Onderwijsconferentie VMBO – MBO 030

Onderwijsconferentie VMBO – MBO 030

Op woensdagmiddag 31 maart jl. vond in de Jaarbeurs in Utrecht de regionale onderwijsconferentie vmbo-mbo plaats met een programma vol inspiratie, laatste ontwikkelingen, best practices, kansen en ontmoetingen. Het thema van deze conferentie was Sterk Beroepsonderwijs.

Samenwerking van groot belang

Tijdens het plenaire programma vertelde (aftredend) wethouder Klaas Verschuure van de Gemeente Utrecht over wat hij de afgelopen vier jaar heeft bereikt als enige wethouder in Nederland met ‘Middelbaar beroepsonderwijs’ als aparte portefeuille. Om het onderwijs en de arbeidsmarkt beter op elkaar aan te kunnen sluiten, is samenwerking van groot belang.

Na een presentatie van Wilma Timmerije, Voorzitter Twents Aansluitingsnetwerk, met het themaRegionale samenwerking, wat zijn succesfactoren en waar knelt het?’, volgde een interessante paneldiscussie. Deelnemers aan de discussie waren Marion Hoeberichts (OCW). Klaas Verschuure (wethouder mbo Utrecht), Wilma Timmerije (voorzitter Twents Aansluitingsnetwerk), Lara ter Linden (mbo-student ROC MN) en Olivier Tukker (mbo-student ROC MN).
De twee studenten gaven beiden aan hoe belangrijk de samenwerking tussen hun voormalige vo-school en het mbo waren voor hun keuze voor de vervolgopleiding en de aansluiting.
Met Marion Hoeberichts werd o.a. gesproken over de rol van het ministerie bij het bevorderen van de samenwerking tussen vmbo en mbo in de regio. De nieuwe wet ‘Doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ die per augustus 2020 in werking is getreden, is hier een goed voorbeeld van. Deze wet maakt het mogelijk dat een vmbo-school en een mbo-instelling gezamenlijk een doorlopende leerroute vmbo-mbo aanbieden.

Thema’s workshops

Na de pauze konden de deelnemers kiezen uit verschillende workshops met de thema’s:

  • Regionaal samenwerken in het praktijkgericht programma van de nieuwe leerweg;
  • Beroepen veranderen, opleidingen passen zich aan; hoe kunt u hier op inspelen?
  • Naar een gepersonaliseerde aansluiting vmbo-mbo;
  • Samenwerken vmbo-mbo met het keuzevak zorg en techniek;
  • Good Practice OCW Sterker beroepsonderwijs in de regio door samenwerking tussen het vmbo en mbo in doorlopende leerroutes.

Ook een bezoek aan ‘Skills The Finals’ was mogelijk tijdens de workshopronde. Zeer inspirerend om de leerlingen en studenten waar we het allemaal voor doen enthousiast aan het werk te zien in de veelzijdigheid van het beroepsonderwijs. De middag werd succesvol afgesloten met een geanimeerde netwerkborrel.

Deze conferentie is een samenwerking van vijf Utrechtse mbo-instellingen en twee onderwijskoepels voortgezet onderwijs die sinds 2019 plaatsvindt in de regio Utrecht.