18 januari 2022

Nieuwe leerlabs in 2022

Nieuwe leerlabs in 2022

Net voor de kerstvakantie hebben 14 aanvragers voor een leerlab Sterk beroepsonderwijs te horen gekregen dat ze subsidie ontvangen om in hun regio de samenwerking tussen vo- en mbo-instellingen (verder) vorm te geven. In drie regio’s wordt ingezet op duurzame netwerkvorming, in de andere 11 regio’s richt de samenwerking zich op doorlopende leerroutes binnen de mogelijkheden die de ‘Wet doorlopende leerroutes vmbo-mbo’ biedt.

Diversiteit in sectoren en niveaus

Er is grote diversiteit in sectoren en niveaus. Meerdere sectoren zijn vertegenwoordigd in de leerlabs: D&P, E&O, HBR, Groen en Z&W. Enkele regio’s gaan aan de slag met een doorlopende leerroute voor gl/tl leerlingen. Het praktijkgericht programma waarmee ze nu de eerste ervaringen opdoen binnen de pilot nieuwe leerweg, is daarbij het startpunt. Maar er zijn ook regio’s die routes ontwikkelen voor alle mbo-niveaus 2, 3 en 4. In een enkel geval wordt het bedrijfsleven vanaf het eerste ontwerp van de leerroute tot en met de uitvoering betrokken.

Verspreid over het land

De leerlabs zijn verspreid over het land. Alleen het centrale deel van Nederland is niet vertegenwoordigd; daar hebben we wel mooie voorbeelden van gezien tijdens de eerste ronde leerlabs.

Interessante vraagstukken dus waarvan we (tussentijdse) resultaten met andere regio’s zullen delen onder meer via webinars en een digitaal magazine, zoals ook tijdens de eerste ronde leerlabs is gemaakt. In de volgende nieuwsbrief leest u welke vo- en mbo-instellingen samenwerken in een leerlab.