11 april 2019

MBO Brigade van start

Werkzaam in het mbo en last van (onduidelijke) wetten en regels bij het maken van goed en innovatief onderwijs? De MBO Brigade gaat scholen, onderwijsteams en docenten helpen bij het vinden en maken van ruimte in de regels. De MBO Brigade bestaat uit een flexibele groep van experts van docenten, teamleiders, schoolbestuurders, medewerkers van het ministerie van OCW en de MBO Raad. Afhankelijk van de ondersteuningsvraag wordt bekeken aan welke expertise vanuit de brigade behoefte is.

De MBO Brigade:

  • zoekt samen naar passende ruimte in de regels;
  • neemt initiatief voor het wegnemen van belemmerende regels;
  • brengt scholen/docenten in contact met andere scholen en onderwijsteams die met vergelijkbare vraagstukken bezig zijn om kennis en ervaring te kunnen delen;
  • geeft informatie en voorlichting over wet- en regelgeving.

Bereikbaarheid

De MBO Brigade werkt vraaggestuurd. Heeft uw onderwijsteam een casus voor de MBO Brigade? De brigade is bereikbaar per mail via brigade@middelbaarberoepsonderwijs.nl.

Gezamenlijk initiatief

De MBO Brigade is een gezamenlijk initiatief van het ministerie van OCW en de MBO Raad. Het initiatief is vorig jaar aangekondigd in het Bestuursakkoord mbo ‘Trots, vertrouwen en lef’. De werknemersorganisaties BVMBO, AOb–FNV, CNV en UNIENFTO zijn betrokken bij de uitwerking en uitvoering van de brigade. Ook de Onderwijsinspectie en JOB denken mee.