11 september 2019

LOB-opdrachtenbank

Meer dan 200 opdrachten met concrete LOB-activiteiten

LOB helpt jongeren loopbaancompetenties te ontwikkelen die ze nodig hebben in het onderwijs en op de arbeidsmarkt. Daarnaast helpt LOB jongeren bij het ontdekken van hun talenten en passies.

Een realistisch beeld van het vervolgonderwijs en het beroepsperspectief vergroot bovendien de kans op een bewuste keuze. Voor de inrichting en uitvoering van een LOB-programma kan een school gebruik maken van de LOB-opdrachtenbank van het Expertisepunt LOB. De databank met 233 opdrachten bevat concrete LOB-activiteiten die u kunt inzetten om leerlingen/studenten zowel individueel als in groepsverband ervaringen te laten opdoen en hierop te leren reflecteren. Daarnaast vindt u er ook thuisopdrachten en draaiboeken voor interactieve ouderavonden.

Alle LOB-opdrachten en oefeningen kunnen gratis gedownload, geprint en gebruikt worden, met bronvermelding.