13 november 2019

LOB als basis voor doorlopende leerroutes

Het Expertisepunt LOB

In veel regio’s wordt gewerkt aan doorlopende leerroutes vmbo-mbo. LOB speelt hierin een belangrijke rol. Vanuit het vmbo wordt de basis gelegd voor een beroepsopleiding in het mbo. We willen graag dat leerlingen, op basis van ervaringen en goede gesprekken, de juiste keuze voor een vervolgopleiding maken.

Contactpersonen in de regio

Hoewel iedereen het belang van LOB onderschrijft is het best nog lastig hier in de school en in de samenwerking tussen vmbo en mbo, concrete invulling aan te geven. Het Expertisepunt LOB biedt hier graag ondersteuning bij. Inhoudelijke LOB-expertise, het versterken van het regionaal netwerk, samenwerken op de doorlopende leerlijnen en kwaliteitsborging zijn onderwerpen waar het Expertisepunt LOB kennis van en ervaring mee heeft.
Het expertisepunt heeft in elke regio contactpersonen. We nodigen u van harte uit om contact op te nemen met de regio-contactpersonen uit uw regio.