11 oktober 2022

Het aanmelden van leerlingen in een doorlopende of geïntegreerde route

Hoe schrijft u leerlingen in?

Regelmatig wordt de vraag gesteld of er voor leerlingen die deelnemen aan een doorlopende of geïntegreerde leerroute en aparte aanmeldcode gebruikt moet worden. Dit is niet het geval. In tegenstelling tot eerdere trajecten rond doorlopende leerlijnen (VM2, vakmanschapsroute, technologieroute, enz.) zijn er voor doorlopende leerroutes geen aparte codes waarop u leerlingen in moet schrijven. U schrijft uw deelnemers aan een doorlopende route gewoon in op de code die past bij hun leerweg en profiel. Doordat u uw route heeft gemeld bij DUO is bekend dat leerlingen deel kunnen nemen aan een doorlopende route.

VM2, vakmanschapsrouten, techniekroute en beroepsroute waren experimenten. Om daaraan deel te nemen had een school toestemming nodig. Doorlopende leerroutes zijn reguliere routes die door elk samenwerkingsverband van vmbo en mbo mogen worden aangeboden.

Wel moet een vo-school in zijn administratie bijhouden of een leerlingen in een doorlopende leerroute (DLR) of geïntegreerde leerroute (GLR) zit en in welke fase (vo of mbo) de leerling zich bevindt. Deze gegevens moeten aangeleverd worden aan ROD.

Aanmelden via DUO

Informatie over de aanmelding vindt u op de site van DUO, ook kunt u het webinar terugkijken dat over het aanmelden van doorlopende leerroutes is gemaakt. Tijdens dit webinar worden veel vragen waar regio’s mee zitten van een antwoord voorzien.