17 januari 2024

Gehonoreerde subsidieaanvragen

Gehonoreerde subsidieaanvragen

Eind 2023 hebben 23 aanvragers gehoord dat hun subsidieverzoek in het kader van Versterking beroepskolom is goedgekeurd. Deze aanvragers kunnen van start met de programmatische aansluiting tussen opleidingen vmbo – mbo en mbo – hbo. De eerste stap is het aanstellen van een programmacoördinator. Deze moet voor eind februari aangesteld worden en bekend gemaakt worden bij OCW. Vanuit OCW worden dan kennisdelingsbijeenkomsten voor deze programmacoördinatoren georganiseerd.

In het bijgaande Excelbestand leest u vanuit welke instellingen (mbo, als penvoerder, hbo en vo) een aanvraag is ingediend en op welke opleiding de aanvraag betrekking heeft.

Het overzicht is omgezet op een kaart van Nederland, zodat u in één oogopslag kunt zien of er een aanvraag goedgekeurd is bij u in de buurt of in uw sector.