04 maart 2020

Soepeler overstap van vmbo naar mbo voor studenten zorg en welzijn bij Etty Hillesum Lyceum en Aventus

Efficiënte studieroute naar kansrijke beroepen in de zorg

Op maandagochtend 2 maart 2020 kregen de studenten Maria, Maroussia en Nurseli van de mbo-opleiding Dienstverlening hoog bezoek in hun klas. De ministers Van Engelshoven en Slob van ministerie OCW kwamen een kijkje nemen bij de pilot die het Etty Hillesum Lyceum locatie De Marke en mbo-school Aventus dit schooljaar zijn gestart voor leerlingen in het zorgprofiel. De docenten van beide scholen zagen veel ontevredenheid bij hun studenten bij de overgang van het vmbo naar het mbo. Ze hebben de handen ineen geslagen en het mogelijk gemaakt dat de basisberoepsgerichte vmbo-leerlingen met het profiel Zorg & Welzijn versneld door kunnen studeren bij de opleiding Dienstverlening. De studenten hebben nu een jaar studiewinst op hun niveau 2 opleiding door een betere afstemming van de beide lesprogramma’s en kunnen bij wijze van spreken na één jaar doorstromen naar de opleiding Verzorgende IG. Hiermee krijgen deze studenten een efficiënte studieroute naar de kansrijke beroepen in de zorg. Goed voor de werkgelegenheid in de regio.

Studiewinst op het mbo

‘Ik ben heel trots dat we onze leerlingen een vervolgopleiding kunnen bieden die naadloos aansluit op dat wat ze geleerd hebben bij ons op school’, aan het woord is Ellen Wielink, decaan/docent Zorg & Welzijn van het Etty Hillesum Lyceum locatie De Marke. ‘Onze leerlingen nemen al veel beroepsgerichte kennis mee vanuit hun profiel Zorg & Welzijn en bij Aventus gaan ze voortzetten op deze kennis en vaardigheden, zodat ze een jaar studiewinst hebben.’ De docententeams van beide scholen krijgen door deze intensieve samenwerking de gelegenheid om bij elkaar in de keuken te kijken. ‘We komen beter in contact met elkaar en kunnen veel van elkaar leren wat betreft vakinhoud, stage en opdrachten,’ aldus Kim de Groot, docent Zorg & Welzijn van Aventus. Ook de instellingen in de regio participeren in deze samenwerking. De stage en de stageopdrachten van vmbo en mbo worden in een doorlopende leerlijn op elkaar afgestemd.
Amber, tweedejaars studente van de reguliere Dienstverlening kijkt een beetje jaloers naar haar jongere studenten. ‘Jammer dat wij dit niet mochten. Ik moet nu namelijk veel vaardigheden herhalen, terwijl ik hier al examen voor heb gedaan op het vmbo, zoals bijvoorbeeld de snijtechnieken in de keuken, het schoonmaken, bedden doen. Ik vind het daardoor minder leuk op school. Met al die herhaling is het niveau van de opleiding voor mij iets te makkelijk.’
De ministers hoorden en zagen dat de studenten heel enthousiast zijn over de nieuwe opzet van hun opleiding. Maria, een van de studenten in het pilot vertelt ‘Ik ga wel met plezier naar school. Want je gaat met een doel en daar kom ik nu sneller. Ik kan nu na een jaar al doorstuderen op niveau 3. Heel tof!’

Sterk Beroepsonderwijs vmbo-mbo

Beide scholen willen hun samenwerking verder uitbouwen. Deze pilot is slechts de eerste stap. Allereerst zien ze kansen voor de andere profielen van de opleiding Dienstverlening, zoals richting sport en facilitair. Maar teammanager Hans van Veluwen van Aventus ziet veel meer kansen, waarbij het vmbo-basisberoepsgericht en het mbo totaal geïntegreerd worden tot één leerroute met aan het eind een examen en diploma op niveau 2. ‘Het huidige vmbo-examen betekent een knip in het vakonderwijs van 9 maanden, veel studenten hebben hier moeite mee. Als we dit nog meer op elkaar afstemmen ontstaat een attractieve route die minder leerlingenuitval tot gevolg heeft. Daar ben ik van overtuigd.’ Deze leerroute draagt ook positief bij aan het regionale arbeidsmarktperspectief in de sector zorg en welzijn. Daarom ondersteunt Provincie Overijssel de doorontwikkeling van deze samenwerking met subsidie. Ook het ministerie van OCW ondersteunt in wetgeving een meer regionale gezamenlijke benadering van het onderwijs.

Bron: Aventus
Foto’s: Hans Roggen