11 oktober 2023

Een vliegwiel om leerlingen te behouden voor het sociale domein

Een vliegwiel om leerlingen te behouden voor het sociale domein

Marie-Claire Gambon is programmadirecteur van ROC Mondriaan en penvoerder voor de subsidieaanvraag ‘Versterking beroepskolom vo-mbo-hbo-doorstroom’, waaraan zeven scholen in de regio meedoen. “We willen jongeren de weg wijzen vanuit de opleidingen Sport en Bewegen naar het onderwijs en de kinderopvang. Dat zijn sectoren waar in Nederland hele goede baankansen zijn.”