11 september 2019

Doorlopende leerroutes ook voor het VSO

Aandacht voor de jongere die onderwijs op een vso-school volgt

Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob gaan wettelijk regelen dat vmbo-scholen en mbo-instellingen hun opleidingen als één geheel kunnen aanbieden. Ze streven ernaar om dit najaar een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer te sturen.

Met dit wetsvoorstel wordt het ook voor vso-scholen mogelijk om een doorlopende leerroute en/of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding in te richten voor jongeren die in het VSO diplomagericht onderwijs vmbo volgen. Ook aangewezen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen met een licentie om zelf eindexamens voor het voortgezet onderwijs af te mogen nemen) kunnen, samen met een mbo-instelling, een dergelijke route vormgeven.

Via Sterk beroepsonderwijs stimuleren we scholen en instellingen om doorlopende leerroutes vorm te geven. Hierbij hebben we ook aandacht voor de jongere die onderwijs op een vso-school volgt. Dit schooljaar wordt een bijeenkomst voor VSO scholen georganiseerd. Wilt u hierover op de hoogte blijven? Laat het ons weten.

Veelgestelde vragen

  • Kunnen VSO-leerlingen straks ook doorlopende leerroutes vmbo-mbo volgen?

    Ja, het wetsvoorstel is ook van toepassing op het VSO. Voor het VSO geldt daarbij net als voor VO-scholen dat doorlopende routes altijd in samenwerking met een MBO-instelling moeten worden aangeboden. De verantwoordelijkheid voor examinering en diplomering blijft bij het mbo.