11 september 2019

Doorlopende leerroutes ook voor het VSO

Aandacht voor de jongere die onderwijs op een vso-school volgt

Onderwijsministers Van Engelshoven en Slob gaan wettelijk regelen dat vmbo-scholen en mbo-instellingen hun opleidingen als één geheel kunnen aanbieden. Ze streven ernaar om dit najaar een wetsvoorstel hierover naar de Tweede Kamer te sturen.

Met dit wetsvoorstel wordt het ook voor vso-scholen mogelijk om een doorlopende leerroute en/of de geïntegreerde route vmbo-basisberoepsopleiding in te richten voor jongeren die in het VSO diplomagericht onderwijs vmbo volgen. Ook aangewezen scholen voor voortgezet speciaal onderwijs (vso-scholen met een licentie om zelf eindexamens voor het voortgezet onderwijs af te mogen nemen) kunnen, samen met een mbo-instelling, een dergelijke route vormgeven.

Via Sterk beroepsonderwijs stimuleren we scholen en instellingen om doorlopende leerroutes vorm te geven. Hierbij hebben we ook aandacht voor de jongere die onderwijs op een vso-school volgt. Dit schooljaar wordt een bijeenkomst voor VSO scholen georganiseerd. Wilt u hierover op de hoogte blijven? Laat het ons weten.

Veelgestelde vragen

 • Mag ik deelnemen aan de kennisdelingssessies als ik (nog) geen subsidie aanvraag heb gedaan?

  Ja, dat mag. U kunt dan alvast kennis opdoen voor een latere subsidie aanvraag. Als er een beperkt aantal plaatsen is, geven we wel voorrang aan instellingen die al met de subsidie aan de slag zijn.

 • Waarom staan er ook mbo2-opleidingen in het databestand?

  De subsidie regeling ziet ook op de doorstroom binnen de mbo-instelling.

 • Kom ik in aanmerking voor de Subsidie versterking beroepskolom als alleen de mbo- of hbo-opleiding opleidt voor een tekortsector?

  In ieder geval moet de hbo-opleiding opleiden tot een beroep in een tekortsector. Er zijn opleidingsroutes waarbij de opleidingen wel inhoudelijk aan elkaar verwant zijn, maar de mbo-opleiding niet opleidt tot een beroep in de tekortsector. Bijvoorbeeld docent lichamelijke opvoeding. De Opleiding tot Leraar van de eerste graad in Lichamelijke Opvoeding valt onder de tekortsector onderwijs, de opleiding Sport en bewegen onder de sector zorg, welzijn en sport. Deze opleidingsroute valt wel onder de subsidievoorwaarden.

 • Is er een format voor de samenwerkingsovereenkomst?

  Nee, er is geen format voor de samenwerkingsovereenkomst voor de Subsidie versterking beroepskolom.

 • Mag ik als mbo-instelling met mijn eigen vo/vavo dat valt onder hetzelfde bestuur samenwerken?

  Nee, er moeten dan altijd externe samenwerkingspartners worden gevonden om aan de voorwaarden van de Subsidie versterking beroepskolom te voldoen.