03 maart 2023

Doorlopende leerroutes melden bij DUO

Doorlopende leerroutes melden bij DUO

Als u gebruik wilt maken van de mogelijkheden die de wet doorlopende leerroutes biedt, bijv. door het inzetten van één docententeam, dan moet u uw route melden bij DUO. Rond die melding zijn vragen die we aan DUO hebben voorgelegd. De vragen en de antwoorden leest u hier.

  • Moet je als school elke leerroute apart aanmelden of is éen melding voldoende?

    Een onderwijsinstelling moet elke route apart melden bij DUO. Dit volgt uit het feit dat een school de registratie van de doorlopende leerroute (DLR) zelf verzorgt in RIO. Meer informatie over het melden van een doorlopende leerroute is te vinden in de RIO-kennisbank.

  • Stel twee vmbo-scholen werken samen met 1 mbo-school aan een doorlopende leerroute. Er ligt aan deze samenwerking een samenwerkingsovereenkomst ten grondslag. Melden dan beide vmbo-scholen de doorlopende leerroute apart of is één melding, namens beide scholen, voldoende?

    Elke school moet de doorlopende leerroute zelf melden bij RIO. Eén melding voor twee scholen is niet mogelijk.