08 maart 2023

Digizine met opbrengsten leerlab

Samen bouwen aan de aansluiting vmbo-mbo

Twaalf leerlabs zijn aan de slag gegaan met de samenwerking tussen vmbo en mbo en het verbeteren van de aansluiting tussen beide onderwijssoorten. Het doel was om een soepele of zelfs naadloze overgang naar vervolgonderwijs in te richten. Deze twaalf leerlabs zijn ieder op hun eigen manier aan de slag gegaan met de samenwerking tussen vo en mbo en het verbeteren van de aansluiting tussen beide soorten onderwijs. Er is veel werk verzet, er waren hoogtepunten en er waren hobbels die genomen moesten worden. De opbrengsten zijn gebundeld in een digizine. In tien interviewartikelen met in totaal twaalf leerlabs zijn veel leerlessen en inzichten opgetekend. In een rode‑draad‑artikel zijn de praktijkervaringen samengevat en vertaald naar enkele inzichtelijke modellen en conceptuele kapstokken.

 Bekijk het magazine