16 december 2020

De praktijk van een doorlopende leerlijn Zorg en welzijn

De praktijk van een doorlopende leerlijn Zorg en welzijn

Net voordat de aankondiging kwam dat de scholen gesloten worden vanwege corona vond op het BC Broekhin in Roermond het derde webinar plaats in de serie ‘Bouwen aan sterk beroepsonderwijs’. Na twee theoretische webinars over de samenwerkingsovereenkomst, stond deze keer de praktijk centraal. De praktijk van een doorlopende leerlijn Zorg en welzijn. Deze leerlijn wordt in Midden Limburg ontwikkeld met als doel de overstap van leerlingen van het vmbo naar het mbo soepel te laten verlopen.

Hoe dat precies vorm krijgt was onderwerp van gesprek tijdens het webinar, maar ook in de regio. Tom Martinussen, Elian Lalieu en Anja Schoenmaekers hebben in hun projectplan negen scenario’s uitgewerkt van ‘lichte’ tot ‘nauwe’ samenwerking. De komende tijd moet uitwijzen voor welk scenario in eerste instantie gekozen wordt en naar welke stip op de horizon het samenwerkingsverband verder gaat groeien. Hun tips en overwegingen kunt u zien in het webinar.

Projectplan

Het projectplan is voor geïnteresseerden beschikbaar, maar, zeiden de deelnemers aan het webinar, zie dat als een inspiratiebron en niet als een blauwdruk, want samenwerking valt of staat met elkaar kennen en vertrouwen en dat kun je niet opschrijven.

Download het projectplan