31 oktober 2019

Nieuwe publicaties in de serie ‘Wat moet en wat mag?’

Brochure ‘De samenwerking tussen vmbo en mbo’

Veranderingen op de arbeidsmarkt en dalende leerlingaantallen maken een regionale, gezamenlijke benadering van het onderwijsaanbod noodzakelijk. Scholen staan, samen met arbeidsmarktpartijen, voor de uitdaging gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen om het aanbod van vmbo en mbo opleidingen als één geheel vorm te geven en te komen tot doorlopende leerroutes van vmbo naar mbo op alle niveaus.

Om de doorstroom naar het mbo zo succesvol mogelijk te laten verlopen, werken vmbo en mbo steeds meer en intensiever samen. Hier zijn al veel succesverhalen van bekend. Tegelijkertijd is het voor beide onderwijssectoren niet altijd duidelijk binnen welke kaders deze samenwerking vorm kan krijgen. Uiteraard zijn er kaders waar iedereen zich aan moet houden en regelmatig is er meer ruimte dan gedacht. Deze brochure brengt de kaders, en vooral ook de ruimte, voor alle betrokkenen in het vmbo en mbo in beeld.

Deze brochure is gebaseerd op wet- en regelgeving die op 1 augustus 2019 van kracht was. In het boekje staan de kaders waarbinnen samenwerking vorm kan krijgen centraal en wordt beschreven welke ruimte scholen hebben om onderwijs vorm te geven. Aanvullingen worden bijgehouden op de website van Sterk Beroepsonderwijs. Alle genoemde voorbeelden in de vorm van artikelen en/of film zijn te vinden op de website van Sterk Beroepsonderwijs en Sterk Techniekonderwijs.

Digitaal en op papier beschikbaar

Deze brochure is zowel digitaal als op papier beschikbaar. De digitale versie mag u natuurlijk voor gebruik in de eigen school printen, vermenigvuldigen en/of doorsturen aan collega’s. Wilt u een papieren versie ontvangen? Stuur dan een mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl en vermeld duidelijk hoeveel exemplaren u wilt ontvangen en waar die naartoe gestuurd moeten worden. Voor elke zending wordt € 7,50 administratie- en verzendkosten in rekening gebracht.

Ook verschenen in de reeks ‘Wat moet en wat mag?

  • Wat moet en wat mag? Het programma van toetsing en afsluiting (PTA) in het vmbo met tal van voorbeelden en tips voor een goed PTA (download)

Wilt u een papieren versie ontvangen? Stuur dan een mail naar info@sterkberoepsonderwijs.nl en vermeld duidelijk hoeveel exemplaren u wilt ontvangen en waar die naartoe gestuurd moeten worden. Voor elke zending wordt € 7,50 administratie- en verzendkosten in rekening gebracht.