14 september 2022

Bouwstenen: een goede hulp!

Bouwstenen: een goede hulp!

Als u een doorlopende leerroute aan wilt gaan bieden dan moet u een samenwerkingsovereenkomst hebben. In een samenwerkingsovereenkomst worden de afspraken tussen de vo- en mbo-scholen die samen een route aanbieden vastgelegd. Daarnaast kunnen er aanvullende afspraken gemaakt worden, bijv. over inzet van personeel, over examinering, over financiën, enz. Over deze verschillende onderwerpen zijn zogenaamde bouwstenen ontwikkeld. Deze helpen u bij het vormgeven van een doorlopende leerroute.

Bekijk bouwstenen