12 februari 2020

Bouwsteen samenwerkingsovereenkomst

Samenwerkingsovereenkomst doorlopende leerroutes vmbo-mbo

De eerste bouwsteen voor een doorlopende leerroute is beschikbaar: de bouwsteen ‘Samenwerkingovereenkomst doorlopende leerroutes vmbo-mbo’. In deze bouwsteen vindt u een voorbeeld van een samenwerkingsovereenkomst die aan alle eisen voldoet.

Als u, als vmbo en mbo, samen doorlopende leerroutes vorm gaat geven moet u een samenwerkingsovereenkomst afsluiten waarin u afspraken vastlegt over de samenwerking. Hiermee wordt de samenwerking minder afhankelijk van enkele personen en meer geborgd in de organisatie.

De komende tijd verschijnt er elke maand een nieuwe bouwsteen op de website, bedoeld om u te ondersteunen bij het vormgeven van doorlopende leerroutes.