12 juni 2019

Bèta&TechMentality-model vernieuwd

Vijf bètatypes met elk een eigen aanpak

Platform Talent voor Technologie komt met een nieuw Bèta&TechMentality-model, een actuele kijk op jongeren en hoe zij betrokken zijn of kunnen worden bij bèta en techniek. Het model maakt een indeling van de doelgroep jongeren van 9 t/m 17 jaar.

Kijkend door de bril van Bèta&TechMentality ontmoet u vijf bètatypes die onderling sterk verschillen in hun houding ten aanzien van de bètatechnische wereld en die dus ook elk hun eigen aanpak vergen.

Hebt u bijvoorbeeld meer Ontdekkers in je klas, Creatieve Makers of een mix van Vernieuwers, Maatschappelijke Toepassers en Doeners? Elk van de segmenten biedt specifieke haakjes hoe deze jonge doelgroep tijdens hun schoolcarrière geïnteresseerd kan worden en blijven in techniek.

Ook zijn de zeven werelden vernieuwd. Aan de hand van deze werelden kunt u een aantrekkelijk en realistisch beeld geven van werken in de bèta en techniek, waarbij rekening wordt gehouden met de drijfveren, talenten en interesses van jongeren.

Deze indeling leent zich ook voor als u in andere sectoren met betekenisvol leren in diverse contexten aan de slag wilt gaan.