10 februari 2021

Bouwsteen ‘Altijd een passend vervolg’

Overstap naar een opleidingstraject dat zo goed mogelijk aansluit bij  talenten en behoeftes

Jongeren kunnen aan het eind van het tweede jaar van het vmbo kiezen voor het volgen van een doorlopende leerroute vmbo-mbo, als de school deze route aanbiedt. Er kunnen tijdens de opleiding verschillende redenen zijn die er toe leiden dat een jongere op enig moment de doorlopende leerroute niet kan of wil voortzetten. Het is de taak van de betrokken vmbo- en mbo-scholen om de jongere te ondersteunen bij een overstap naar een opleidingstraject dat zo goed mogelijk aansluit bij zijn/haar talenten en behoeftes. Daarom moeten scholen die samen een doorlopende leerroute aanbieden gezamenlijk afspraken maken over de manier waarop zij handelen in deze situaties, en deze afspraken op hoofdlijnen vastleggen in de samenwerkingsovereenkomst. In deze bouwsteen leest u hoe u dit kunt aanpakken en de wettelijke eisen die aan deze overstapoptie worden gesteld.

Bouwsteen Altijd een passend vervolg