28 november 2018

Minister Van Engelshoven neemt eerste exemplaar agenda sterk beroepsonderwijs regio West-Brabant in ontvangst

Maandag 26 november bezocht Onderwijsminister Van Engelshoven de Praktijkschool Breda en Prinsentuin College. Ze nam daar het eerste exemplaar van de agenda “Beroepsonderwijs dat Werkt!” West-Brabant in ontvangst, die op deze dag ondertekend werd door betrokken bestuursleden vanuit overheid, onderwijs en bedrijfsleven. 

De Minister sprak haar waardering uit over het feit dat dit de eerste regionale agenda in Nederland is waarin afspraken en ambities zijn vastgelegd over het stimuleren van doorlopende leerroutes vmbo-mbo-hbo als ook aandacht voor het stimuleren van een leven lang ontwikkelen. Rob Neutelings, voorzitter Raad van Bestuur van ROC West-Brabant, benadrukte het belang van deze beroepsagenda en de gezamenlijke opgave van alle partijen in deze regio om onderwijs goed aan te laten sluiten op de arbeidsmarkt van vandaag en die van morgen.

De agenda beroepsonderwijs West-Brabant is een initiatief van regionale onderwijsinstellingen (vo-mbo-hbo), bedrijfsleven (in de stuurgroep vertegenwoordigd door VNO-NCW) en gemeenten om de samenwerking tussen bedrijfsleven, overheid en onderwijs in West-Brabant concrete inhoud te geven. Het gaat dan om acties gericht op de toekomstige scholingsmarkt en arbeidsmarkt en afgestemd op de verwachte ontwikkelingen en bewegingen die daar plaats (gaan) vinden. Vanaf januari wordt de agenda vertaald naar een uitvoeringsprogramma.