09 september 2020

Accountmanagers mbo ondersteunen u bij samenwerking in de regio

Accountmanagers actief in de regio

Sterk beroepsonderwijs maak je samen. Een van de eerste mijlpalen is het vormen van een functionerend netwerk in de regio. Van elke regio wordt verwacht dat vmbo- en mbo-scholen en ondernemers met elkaar het gesprek aangaan over wat er nodig is om te zorgen voor een voldoende divers aanbod van beroepsonderwijs. De bedoeling is dat het vmbo-mbo beter aan gaat sluiten op de wensen van jongeren en de regionale arbeidsmarkt. Van belang is om te kijken welke doorlopende leerroutes daarbij passen.

Sterk beroepsonderwijs staat voor:

  1. Het verbeteren van de regionale samenwerking tussen vmbo en mbo, in samenspraak met het regionale bedrijfsleven.
  2. Het realiseren van (meer) doorlopende leerroutes vmbo-mbo.
  3. Het ontwikkelen van een nieuwe leerweg in het vmbo (ter vervanging van de tl en gl), waarin alle leerlingen ongeacht hun doorstroomwensen naast theoretisch ook praktijkgericht onderwijs volgen. Het praktijkgerichte programma dient door het vmbo samen met het mbo ontwikkeld te worden.
  4. Het verbeteren van de samenwerking pro-mbo.

Het eigenaarschap van het versterken van het beroepsonderwijs ligt uiteraard bij u, maar de accountmanagers van OCW helpen u graag. In de regio’s zijn accountmanagers beschikbaar om u te ondersteunen bij stimuleren van en bijdragen aan het ontstaan van goed functionerende netwerken vmbo-mbo-arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen zij u ook adviseren bij de ontwikkeling van en de implementatie van doorlopende leerroutes in de opleidingssectoren die een meerwaarde hebben in uw regio.

Op hoofdlijnen laat de rol van een accountmanager zich vatten in een triple A-typering: Aanspreekpunt, Antenne en Aanjager. Zo kunnen zij u ondersteunen bij het organiseren van het gesprek over regionale samenwerking. Zij kunnen u daarnaast in contact  brengen met regio’s die een oplossing hebben gevonden voor uw vraagstuk of voor vergelijkbare uitdagingen staan.

Benieuwd welke accountmanager in uw regio actief is? In het overzicht kunt u de contactgegevens terug vinden.