09 september 2020

Accountmanagers mbo ondersteunen u bij samenwerking in de regio

Accountmanagers actief in de regio

Sterk beroepsonderwijs maak je samen. Een van de eerste mijlpalen is het vormen van een functionerend netwerk in de regio. Van elke regio wordt verwacht dat vmbo- en mbo-scholen en ondernemers met elkaar het gesprek aangaan over wat er nodig is om te zorgen voor een voldoende divers aanbod van beroepsonderwijs. De bedoeling is dat het vmbo-mbo beter aan gaat sluiten op de wensen van jongeren en de regionale arbeidsmarkt. Van belang is om te kijken welke doorlopende leerroutes daarbij passen.

Sterk beroepsonderwijs staat voor:

 1. Het verbeteren van de regionale samenwerking tussen vmbo en mbo, in samenspraak met het regionale bedrijfsleven.
 2. Het realiseren van (meer) doorlopende leerroutes vmbo-mbo.
 3. Het ontwikkelen van een nieuwe leerweg in het vmbo (ter vervanging van de tl en gl), waarin alle leerlingen ongeacht hun doorstroomwensen naast theoretisch ook praktijkgericht onderwijs volgen. Het praktijkgerichte programma dient door het vmbo samen met het mbo ontwikkeld te worden.
 4. Het verbeteren van de samenwerking pro-mbo.

Het eigenaarschap van het versterken van het beroepsonderwijs ligt uiteraard bij u, maar de accountmanagers van OCW helpen u graag. In de regio’s zijn accountmanagers beschikbaar om u te ondersteunen bij stimuleren van en bijdragen aan het ontstaan van goed functionerende netwerken vmbo-mbo-arbeidsmarkt. Daarnaast kunnen zij u ook adviseren bij de ontwikkeling van en de implementatie van doorlopende leerroutes in de opleidingssectoren die een meerwaarde hebben in uw regio.

Op hoofdlijnen laat de rol van een accountmanager zich vatten in een triple A-typering: Aanspreekpunt, Antenne en Aanjager. Zo kunnen zij u ondersteunen bij het organiseren van het gesprek over regionale samenwerking. Zij kunnen u daarnaast in contact  brengen met regio’s die een oplossing hebben gevonden voor uw vraagstuk of voor vergelijkbare uitdagingen staan.

Benieuwd welke accountmanager in uw regio actief is? In het overzicht kunt u de contactgegevens terug vinden.

Overzicht accountmanagers MBO / Sterk beroepsonderwijs OCW

 • Image
  Annemarie Gerbrandij

  RMC regio's & instellingen
  4 Friesland Noord

  5 Zuid-West Friesland
  6 Friesland-Oost (De Friese
  Wouden)
  - Nordwin College
  - ROC Friese Poort
  - Friesland College

  13 Achterhoek
  - Graafschap College

  14 Arnhem
  - ROC Rijn IJssel

  16 Eem en Vallei
  - MBO Amersfoort
  - ROC A12
  - ROC Hoornbeeck
  - Aeres

  17 Noordwest-Veluwe
  - Soma College

 • Image
  Frederiek Mulder

  RMC regio's & instellingen
  21 Agglomeratie Amsterdam
  - ROC van Amsterdam
  - Media College
  - ROC TOP
  - ROC Regio college

  22 West-Friesland
  - Horizon College

  23 Kop van Noord-Holland
  - ROC Kop van Noord Holland

  24 Noord-Kennemerland
  - AOC Clusius College

  25 Zuid-Kennemerland en
  IJmond
  - Nova College

 • Image
  Elly Klap - van Strien

  RMC regio's & instellingen
  26 Zuid-Holland-Noord
  - LIS
  - MBO Rijnland

  27 Zuid-Holland-Oost
  - MBO Rijnland

  28 Haaglanden/Westland
  - ROC Mondriaan

  29 Rijnmond
  - Albeda College
  - ROC Zadkine
  - Lentiz MBO
  - STC
  - Hout- en Meubileringscollege
  - Grafisch Lyceum Rotterdam

  30 Zuid-Holland-Zuid
  - Da Vinci College

  31 Oosterschelde regio
  - ROC Scalda

  32 Walcheren
  - ROC Scalda

  33 Zeeuws-Vlaanderen

 • Image
  Ted van Vilsteren

  RMC regio's & instellingen
  1 Oost-Groningen

  2 Noord-Groningen - Eemsmond

  3 Centraal en Westelijk Groningen
  - AOC Terra
  - ROC Menso Alting
  - Alfa College
  - ROC Noorderpoort

  10 IJssel-vecht
  - Deltion College
  - AOC Zone.college (voorheen OAC-Oost NL en Groene Welle)
  - CIBAP
  - ROC Landstede

  11 Stedendriehoek
  - ROC Aventus

  12 Twente
  - ROC van Twente

 • Image
  Jeanet Pijfers

  RMC regio's & instellingen
  34 West-Brabant
  - CURIO (voorheen ROC West Brabant en AOC West Brabant/Prinsentuin College)

  35 Midden-Brabant
  - ROC Tilburg
  - ROC De Rooi Pannen

  36 Noord-Oost-Brabant
  - ROC Koning Willem I College
  - ROC De Leijgraaf
  - AOC Helicon
  - Vakinstelling Sint Lucas

  37 Zuidoost-Brabant
  - ROC Summa College
  - ROC Ter AA

  38 Gewest Limburg-Noord
  - ROC Gilde Opleidingen
  - AOC Citaverde

  39 Gewest Zuid-Limburg
  - ROC Vista

 • Image
  Wytske Boomsma

  RMC regio's & instellingen
  15 Rivierenland
  - ROC Rivor

  19 Utrecht
  - MBO Utrecht
  - ROC Midden Nederland
  - SVO Food
  - Nimeto
  - Grafisch Lyceum Utrecht
  - Wellant College

  40 Rijk van Nijmegen
  - ROC Nijmegen

 • Image
  Bart van Liempd

  RMC regio's & instellingen
  7 Noord- en Midden Drenthe
  - Drenthe College

  8 Zuid-Oost Drenthe
  9 Zuid-West Drenthe
  18 Flevoland
  - ROC van Flevoland

  20 Gooi en Vechtstreek
  - MBO College Hilversum (ROC van Amsterdam)