Koplopers

Image

Innovatieve samenwerkingsprojecten

Koplopers zijn innovatieve samenwerkingsprojecten waarin vmbo, mbo en arbeidsmarktpartijen concrete resultaten hebben geboekt. De koplopers zijn een inspiratiebron voor andere regionale samenwerkingen én voor elkaar.

Aanmelden als koploper

Doet u mee? Hieronder kunt u een aanmelding invullen. Een koploper herkent zich in de onderstaande kenmerken:

  • De samenwerking bestaat uit samenwerkingspartners vanuit de gouden driehoek: ten minste één vmbo-instelling en één mbo-instelling en het regionaal bedrijfsleven werken samen en (hebben een visie op het) betrekken (van) andere scholen en bedrijven (en de lokale overheid) daarbij.
  • De samenwerking richt zich op de vraag in de regio. De aanpak van het samenwerkingsinitiatief richt zich op verbeterde aansluiting van vmbo, mbo en bedrijfsleven in een (of meer) leerweg, profiel en/of sector.
  • De samenwerkingsambitie sluit aan bij de ambitie van Sterk Beroepsonderwijs: “het realiseren van toegankelijk beroepsonderwijs in elke regio met doorlopende leerroutes vmbo-mbo in alle leerwegen en op alle niveaus passend bij het regionale aanbod.”
  • De aanpak heeft tot een concreet, duurzaam en voor leerlingen/studenten merkbaar resultaat geleid en is toepasbaar in andere regio’s.

Herkent u deze kenmerken in uw samenwerking of een initiatief dat u kent? Wilt u kennis en ervaringen uitwisselen en anderen in het beroepsonderwijs inspireren met uw goede voorbeeld? Meld u dan aan via onderstaand aanmeldformulier. Wij nemen dan op korte termijn contact met u op. Aanvullende vragen kunt u sturen via het algemeen contactformulier.

Ook koploper worden? Vul het formulier in!

  • Gegevens samenwerkingsinitiatief

  • Sleep bestanden hierheen of