Publicatie ‘Waar een wil is, is een (leer)weg’

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Samenwerking in de regio Samenwerking in de regio
Publicatie Publicatie

Publicatie ‘Waar een wil is, is een (leer)weg’

In het kader van Sterk Beroepsonderwijs is in opdracht van Stichting Platforms VMBO geïnventariseerd hoe de samenwerking tussen vmbo en mbo nu loopt en wat er nodig is om deze soepel te laten verlopen. De inventarisatie is samengevat en gepubliceerd in november 2017 in de publicatie ‘Waar een wil is is een (leer)weg’.