Unilocatie Het Perron

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Ambitie, vertrouwen en realisme

Het Perron in Veenendaal huisvest 1600 leerlingen van vmbo, praktijkonderwijs en mbo op één locatie. De unilocatie bevat eigen en gezamenlijk gebruikte gedeeltes. Plaatsvervangend directeur Mirjam Bosch spreekt over de voordelen van een exclusieve relatie en nabijheid op het onderwijsproces voor de leerling. De gouden tip van Mirjam Bosch: “Samenwerking staat of valt bij dat je elkaar kent en vertrouwt en dat de leerling/student centraal staat in de samenwerking. Als dat zo is, dan is programmatische samenwerking afstemming goed te realiseren.”

Lees ook het volgende artikel:

Ook interessant

De vakmanschaproute is een experimentele doorlopende route van de basisberoepsgerichte leerweg naar niveau 2 mbo. Vmbo en mbo spreken samen af hoe ze de route vormgeven en op welk moment leerlingen starten met het mbo-opleiding. De vakmanschaproute kan voor elk vmbo-profiel worden ingericht. Ook leerlingen uit de kaderberoepsgerichte leerweg kunnen deelnemen aan de vakmanschaproute.