Samenwerking in de Regio

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Webinar Webinar

Samenwerking in de Regio

Programmatische aansluiting in de regio Haarlem

In de regio Haarlem werken vo-scholen van vijf schoolbesturen en het ROC Nova samen aan programmatische aansluiting. Het initiatief hiervoor is genomen door de gezamenlijke besturen, die elk docenten vrij maken om deel te nemen aan docentontwikkelgroepen.

Door programma’s naast elkaar te leggen en de resultaten te bespreken met betrokken docenten wordt in matrixen duidelijk waar overlap en hiaten zitten in de programma’s. Daarnaast is in rubrics aangegeven wat het gewenste begin- en eindniveau van het vmbo en mbo is. Dit leidt tot het opvullen van (kleine) hiaten in het vmbo-programma waardoor leerlingen sneller door kunnen stromen en tot afspraken over het programma.

Aan de hand van talloze voorbeelden leggen Julia van Altena-de Jong en Daan Blasweijer uit hoe dit werkt.

Presentaties

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden