Samen stáán voor doorlopende leerroutes

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Samen stáán voor doorlopende leerroutes

De nieuwe kwalificatiestructuur Metaal en Metalektro, die komend schooljaar operationeel wordt. Dat was het onderwerp van het najaarscongres van de MBO Raad, FME en de Metaalunie eind vorig jaar. Toen de uitnodiging op de mat viel, was mijn eerste reactie er een van verbazing. Een nieuwe kwalificatiestructuur in het mbo? Hoe kan het dat we dat in het vmbo nu pas horen? Hoe kunnen opleidingen in het mbo vernieuwd worden, zonder dat de voorbereidende programma’s in het vo tegelijkertijd óók worden aangepast? 

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden