Ruimte in regels in het mbo

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Ruimte in regels in het mbo

Op de conferentie van het Kennispunt MBO Onderwijs & Examinering op 15 oktober 2018 is door het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap en de Inspectie van het Onderwijs de brochure ‘Ruimte in Regels in het mbo’ gepresenteerd. Deze brochure geeft inzicht in de ruimte binnen wet- en regelgeving voor mbo-scholen om onderwijs goed en innovatief vorm te geven.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden