Praktijkervaring van de docent: “Leuk om leerlingen over je eigen loopbaan te vertellen”

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Praktijkervaring van de docent: “Leuk om leerlingen over je eigen loopbaan te vertellen”

LOB kan onderdeel zijn van álle lessen. In de doorlopende leerroute Constructiewerker op het Schoonhovens College gebruikt docent Johan Houtman voorbeelden uit zijn eigen loopbaan om leerlingen een beeld te geven van de praktijk.

Op het Schoonhovens College kunnen PIE-leerlingen op hun eigen school in een doorlopend traject hun mbo2-diploma halen in de richting Constructiewerker en Lasser. Voordeel is dat de overstap naar het mbo heel laagdrempelig is. Ze hoeven niet te reizen en kunnen stage lopen bij een van de vele metaalbedrijven in de buurt. PIE-docent Johan Houtman was vanaf het begin bij de doorlopende leerroute betrokken en geeft de mbo-studenten de vakken lassen en constructietechniek op niveau 2 en 3.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden