Metameer Jenaplan en intersectorale programma’s

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Elkaar bevragen maar niet overvragen

Metameer in Boxmeer is een flink groeiende school voor jenaplanonderwijs. Binnen de school zitten leerlingen van vmbo tot en met vwo door elkaar heen. Intersectorale programma’s passen goed bij de visie van de school. De samenwerking is met alle individuele mbo-instellingen goed. Omgekeerd vindt het mbo het prettig dat er zaken georganiseerd worden door de vmbo’s gezamenlijk, zoals de beroepenmarkt, waar zij kunnen instappen. In de samenwerking hebben vmbo en mbo elkaar gevonden op complementariteit, zo vertelt Brigitte Spiekman, teamleider van de bovenbouw vmbo.

  • Betrokken school

  • Contactpersonen

    • Brigitte Spiekman (teamleider bovenbouw vmbo)