‘Meer dan een diploma, wij voegen waarde toe’

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

‘Meer dan een diploma, wij voegen waarde toe’

Samen werken aan een ´zachte landing´ van vmbo naar mbo

In Noord-Drenthe werken de vo-scholen Dr. Nassau College Penta, Vincent van Gogh Salland en Terra Assen samen met het Drenthe College (mbo) aan een ‘zachte landing’ voor gl/tl leerlingen naar het mbo niveau 3 en 4. De scholen werken samen op verschillende leerroutes en gebieden: groen, zorg & welzijn, economie en LOB. Elke leerroute kent zijn eigen werkgroep met vertegenwoordigers vanuit de scholen. Samen werken zij aan één doel: een veilige en goede overgang creëren van het vmbo naar het mbo. Een zachte landing, hoe realiseer je dat? Om hier meer over te leren, spraken wij met Karin Stoffers, projectleider doorlopende leerlijn vmbo-mbo bij het Drenthe College, en Harry Hidskes, afdelingsdirecteur bij Terra Assen.

Lees het artikel

Bekijk alle leerlabs op de digitale kaart

Dit artikel is verschenen in het Digitaal Magazine ‘Samen bouwen aan de aansluiting VMBO-MBO’. Hierin staan tien interviewartikelen met in totaal twaalf leerlabs waarin leerlessen en inzichten zijn opgetekend.  

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden