Desiree Kon-Kruisinga: een verbinder tussen bedrijfsleven en onderwijs

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Desiree Kon-Kruisinga is de nieuwe locatiedirecteur van ROC Da Vinci College in Gorinchem

Met Desiree Kon-Kruisinga als nieuwe locatiedirecteur haalde het ROC Da Vinci College in Gorinchem een directeur in huis die de sectoren Technologie en Zorg & Welzijn van binnenuit kent. De komende jaren gaat zij zich onder meer hard maken voor het koppelen van vraag en aanbod op de arbeidsmarkt in de regio. ‘We hebben de mensen gewoon heel hard nodig.’

  • Betrokken scholen

  • Contactpersonen

    • Desiree Kon-Kruisinga, locatiedirecteur ROC Da Vinci College in Gorinchem

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden