De technologieroute op het Udens College

Techniek Techniek
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Video Video

De technologieroute

De technologieroute is een experimentele doorlopende route voor leerlingen in de gemengde of theoretische leerweg naar een niveau 3 of 4 opleiding in het mbo. Vmbo en mbo bepalen samen wat de inhoud van de route is en welke leerstof er aan de orde komt. Doel is de leerlingen voor te bereiden op een bij hen passende mbo-opleiding en waar mogelijk al in het vmbo met deze opleiding te starten.

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden