Challenges als middel voor samenwerking vmbo-mbo

Sectoroverstijgend Sectoroverstijgend
Doorlopende leerlijnen Doorlopende leerlijnen
Artikel Artikel

Food Boost Challenge op vmbo Oudenbosch 

Hoe kunnen we leerlingen van het vmbo nog meer helpen om een bewuste keuze te maken voor een vervolgopleiding op het mbo? Volgens Bas Postma, projectleider verbinding vmbo-mbo bij Curio in West-Brabant, is dat onder andere door een betekenisvolle context te scheppen voor de leerlingen. In het webinar ‘Regio’s bouwen aan sterk beroepsonderwijs’ van maandag 31 oktober 2022 jongstleden was Bas te gast om hierover te vertellen.

  • Betrokken organisatie

  • Contactpersoon

    • Anne van Rossum, docente voeding én mentor

    • Ronny Markestijn, mbo-instructeur Food & Future

Bekijk ook andere inspiratievoorbeelden