Zijn er geïntegreerde routes voor niveau 3 / 4, dus zonder vmbo-diploma, mogelijk?

Jongeren moeten in een route naar niveau 3 en 4 een vmbo-diploma halen.

Het vmbo-examen mag wel over drie jaar (leerjaar 3 en 4 vmbo, leerjaar 1 mbo) gespreid worden afgenomen.

Een geintegreerde route kan alleen aangeboden worden aan leerlingen in de basisberoepsgerichte leerweg die hun leerweg vervolgen in een mbo-opleidingen niveau 2.