Worden de resultaten van een vooropleiding meegenomen in Eduarte (van het mbo) en geüpdatet als dat nodig is?

Ja, als een jongere aangemeld is voor het mbo worden de door hem behaalde resultaten op het vo opgenomen in Eduarte en worden deze resultaten ook geüpdatet.