Wie is er verantwoordelijk voor een jongere die zonder basisdiploma een niveau 2 traject start (vo of mbo?)

Voor het VO-deel is het vmbo verantwoordelijk, voor het mbo-deel (ook als dat in het vmbo start) het mbo.